TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradnega lista EU, L135 ter C131 in C132 iz 28. maja 2005
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48,
28.5.2005


Povezava:  • L135 (zakonodaja)


Uredba Komisije (ES) št. 811/2005 z dne 27. maja 2005 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne
cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 818/2005 z dne 27. maja 2005 o
določitvi najvišjega nadomestila za izvoz dobro brušenega
dolgozrnatega riža B
v nekatere tretje države v okviru
razpisa, izdanega v Uredbi (ES) št. 2032/2004


11


Sklep Sveta z dne 10. maja 2005 o sklenitvi Sporazuma o
sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Kneževino Andoro


12


Sporazum o sodelovanju med Evropsko Skupnostjo in Kneževino
Andoro


14


Odločba Komisije z dne 23. maja 2005 o nujnih ukrepih glede
čilija, izdelkov s čilijem, kurkume in palmovega olja

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1454) (1)


34  • C132 (informacije in objave)

Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 14. aprila 2005
v zadevi C-460/01: Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini
Nizozemski (Neizpolnjevanje obveznosti države — Uredbi (EGS)
št. 2913/92 in 2454/93 — Zunanji skupnostni
tranzit
— Carinski organi — Postopki za izterjavo
uvoznih dajatev — Roki — Nespoštovanje —
Lastna sredstva Skupnosti — Dajanje na voljo — Rok —
Nespoštovanje — Zamudne obresti — Zadevna
država članica — Neplačilo)


1


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 14. aprila 2005
v zadevi C-104/02: Komisija Evropskih skupnosti proti Zvezni
republiki Nemčiji (Neizpolnitev obveznosti države — Uredbi
(EGS) št. 2913/92 in 2454/93 — Zunanji tranzit
Skupnosti
— Carinski organi — Postopki za
pobiranje vstopnih dajatev — Roki — Nespoštovanje
— Vir lastnih sredstev Skupnosti — Zagotovitev —
Rok — Nespoštovanje — Zamudne obresti —
Zadevna država članica — Neplačilo)


2


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 17. marca 2005 v
zadevi C-170/03 (predlog za sprejem predhodne odločbe Hoge Raad
der Nederlanden): Staatssecretaris van Financiën proti J. H.
M. Feronu (Uredba (EGS) št. 918/83 — Oprostitve
carin
— Pojma „osebna lastnina“ in „posest“
— Vozilo, ki ga osebi da na razpolago njen delodajalec)


7


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. marca 2005
v zadevi C-467/03 (predlog za sprejem predhodne odločbe
Finanzgericht München): Ikegami Electronics (Europe) GmbH
proti Oberfinanzdirektion Nürnberg (Skupna carinska tarifa —
Tarifne številke — Tarifna razvrstitev naprave za
digitalno snemanje — Uvrščanje v kombinirano
nomenklaturo
)


10


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 17. marca 2005 v
zadevi T-192/98, Comité des industries du coton et des
fibres connexes de lUnion européen (Eurocoton) proti Svetu
Evropske unije (Damping — Svetovo nesprejetje predloga
Komisije za uredbo o uvedbi dokončne protidampinške dajatve

— Nedosežena navadna večina, potrebna za sprejetje uredbe —
Dolžnost obrazložitve)


22


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 17. marca 2005 v zadevi
T-195/98, Ettlin Gesellschaft für Spinnerei und Weberei AG in
drugi proti Svetu Evropske unije (Damping — Nesprejetje s
strani Sveta predloga Komisije uredba o uvedbi dokončnih
protidampinških dajatev — Odsotnost navadne večine,
potrebne za sprejetje uredbe — Obveznost obrazložitve)


22


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 17. marca 2005 v zadevi
T-177/00, Koninklijke Philips Electronics NV proti Svetu Evropske
unije (Damping — Svetovo nesprejetje predloga Komisije po
uredbi o uvedbi dokončne protidampinške dajatve

Odsotnost navadne večine, potrebne za sprejetje uredbe —
Obveznost obrazložitve)


23
(1) Besedilo velja za EGP

Povezave:


Uradni list Evropske unije:

GZS:
Za pregledovanje je potrebno uporabiti prikazovalnik Adobe
Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukaj

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih