TRINET Podpora novice

Carinske novosti iz Uradih listov EU, št. L263, L265 in L266, iz 11.10.2005


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48


  • L263 (zakonodaja) – 08.10.2005


Uredba Komisije (ES) št. 1642/2005 z dne 7. oktobra 2005
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1  • L265 (zakonodaja) –
    10.10.2005


Sklep Sveta z dne 18. julija 2005 o sklenitvi
Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropsko
skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ljudsko
demokratično republiko Alžirijo na drugi strani


1  • L266 (zakonodaja) –
    11.10.2005


-> Uredba Sveta (ES) št. 1645/2005 z dne 6.
oktobra 2005 o spremembah Uredbe (ES) 2603/2000 o uvedbi dokončne
izravnalne dajatve na uvoz določenega polietilen tereftalata s
poreklom, med drugim, iz Indije


1


-> Uredba Sveta (ES) št. 1646/2005 z dne 6.
oktobra 2005 o spremembah Uredbe (ES) št. 2604/2000 o
uvedbi dokončnih protidampinških dajatev na uvoz določenega
polietilen tereftalata (PET) s poreklom, med drugim, iz Indije


10


Uredba Komisije (ES) št. 1647/2005 z dne 10. oktobra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


15


-> Uredba Komisije (ES) št. 1653/2005 z dne 10.
oktobra 2005 o odprtju tarifnih kvot in določitvi dajatev, ki se
uporabljajo v okviru teh tarifnih kvot za uvoz nekaterih
predelanih kmetijskih proizvodov s poreklom iz Alžirije v Evropsko
skupnost


32


Uredba Komisije (ES) št. 1655/2005 z dne 10. oktobra
2005 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano
nomenklaturo
(mini rastlinjak, kombinirani
hladilnik-zamrzovalnik, USB-kamera)


50


Uredba Komisije (ES) št. 1656/2005 z dne 10. oktobra
2005 o izdaji uvoznih dovoljenj za sveže, hlajeno ali
zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete


53


Uredba Komisije (ES) št. 1657/2005 z dne 10. oktobra
2005 o določitvi proizvodnih in uvoznih cen Skupnosti za
nageljne in vrtnice z namenom uporabe uvoznega režima za nekatere
cvetličarske proizvode s poreklom iz Jordanije


54


-> Sklep Sveta z dne 20. septembra 2005 o sklenitvi
Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni
strani in Kraljevino Maroko na drugi strani zaradi upoštevanja
pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike
Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske,
Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in
Slovaške republike k Evropski uniji


59


-> Sklep Komisije z dne 12. septembra 2005 o spremembi
Sklepa 2000/745/ES o sprejetju ponujenih zavez v zvezi s
protidampinškimi in protisubvencijskim postopkom pri uvoza
določenega polietilentereftalata (PET) s poreklom, med drugim, iz
Indije


62(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih